ANDRITZ Slovakia s.r.o. Logo
Všeobecné nákupné podmienky  
Tender č. 41674  Nákup materiálu
Začiatok: 18.06.2019 Uzávierka: 24.06.2019 o 13:00
Miesto dodania: Humenné
Cenu uviest vratane dopravy / Preis mit Frachtkosten angeben / Price – transport costs included

Požadované položky:
č. Popis Množstvo [MJ] Dátum dodávky Naj
Ponuka
EUR/MJ
1. VYP 60 - páliť podľa inštrukcií VD v pdf prílohe+Pridavok 10-15mm pre R (7225,7226),Akosť:S235J2+N
Atest 3.1 podľa EN 10204 , dodať v angl. jazyku s dodacím listom, výpalky odihliť, dodať bez zápalov a lunkrov, nepoškodené a nezoxidované. Tolerancia a kvalita rezu plazmou podľa EN ISO 9013
Prílohy po prihlásení
2,00 [PC] 02.07.2019 --
2. VYP 30 - páliť podľa VD (7227 - ištrukcie v pdf formáte, 7228), Akosť: S235J2+N
Atest 3.1 podľa EN 10204 , dodať v angl. jazyku s dodacím listom, výpalky odihliť, dodať bez zápalov a lunkrov, nepoškodené a nezoxidované. Tolerancia a kvalita rezu plazmou podľa EN ISO 9013
Prílohy po prihlásení
2,00 [PC] 02.07.2019 --
3. VYP 30 - páliť podľa VD (7229 - ištrukcie v pdf formáte, 7230), Akosť: S235J2+N
Atest 3.1 podľa EN 10204 , dodať v angl. jazyku s dodacím listom, výpalky odihliť, dodať bez zápalov a lunkrov, nepoškodené a nezoxidované. Tolerancia a kvalita rezu plazmou podľa EN ISO 9013
Prílohy po prihlásení
2,00 [PC] 02.07.2019 --
4. VYp 90 - 240 x 1630 MM, Akosť: S235J2+N
Atest 3.1 podľa EN 10204 , dodať v angl. jazyku s dodacím listom, výpalky odihliť, dodať bez zápalov a lunkrov, nepoškodené a nezoxidované. Tolerancia a kvalita rezu plazmou podľa EN ISO 9013
1,00 [PC] 02.07.2019 398,74
5. VYP 130 - 300 x 1630 MM, Akosť: S235J2+N
Atest 3.1 podľa EN 10204 , dodať v angl. jazyku s dodacím listom, výpalky odihliť, dodať bez zápalov a lunkrov, nepoškodené a nezoxidované. Tolerancia a kvalita rezu plazmou podľa EN ISO 9013
1,00 [PC] 02.07.2019 --
6. VYP 40 - páliť podľa VD(inštrukcie v pdf. 7231,7232), Akosť: S235J2+N
Atest 3.1 podľa EN 10204 , dodať v angl. jazyku s dodacím listom, výpalky odihliť, dodať bez zápalov a lunkrov, nepoškodené a nezoxidované. Tolerancia a kvalita rezu plazmou podľa EN ISO 9013
Prílohy po prihlásení
4,00 [PC] 02.07.2019 --
7. VYP 40 - páliť podľa VD(inštrukcie v pdf. 7233,7234), Akosť: S235J2+N
Atest 3.1 podľa EN 10204 , dodať v angl. jazyku s dodacím listom, výpalky odihliť, dodať bez zápalov a lunkrov, nepoškodené a nezoxidované. Tolerancia a kvalita rezu plazmou podľa EN ISO 9013
Prílohy po prihlásení
2,00 [PC] 02.07.2019 --
8. VYP 40 - páliť podľa VD(inštrukcie v pdf. 7235,7236), Akosť: S235J2+N
Atest 3.1 podľa EN 10204 , dodať v angl. jazyku s dodacím listom, výpalky odihliť, dodať bez zápalov a lunkrov, nepoškodené a nezoxidované. Tolerancia a kvalita rezu plazmou podľa EN ISO 9013
Prílohy po prihlásení
6,00 [PC] 02.07.2019 --
9. VYP 60 - 700 x 1630 MM, Akosť: S235J2+N
Atest 3.1 podľa EN 10204 , dodať v angl. jazyku s dodacím listom, výpalky odihliť, dodať bez zápalov a lunkrov, nepoškodené a nezoxidované. Tolerancia a kvalita rezu plazmou podľa EN ISO 9013
1,00 [PC] 02.07.2019 693,82
10. VYP 30 - 509 x 1630 MM, Akosť: S235J2+N
Atest 3.1 podľa EN 10204 , dodať v angl. jazyku s dodacím listom, výpalky odihliť, dodať bez zápalov a lunkrov, nepoškodené a nezoxidované. Tolerancia a kvalita rezu plazmou podľa EN ISO 9013
1,00 [PC] 02.07.2019 391,96
11. VYP 20 - páliť podľa VD (7237- ištrukcie v pdf formáte, 7238), Akosť: S235J2
Atest 3.1 podľa EN 10204 , dodať v angl. jazyku s dodacím listom, výpalky odihliť, dodať bez zápalov a lunkrov, nepoškodené a nezoxidované. Tolerancia a kvalita rezu plazmou podľa EN ISO 9013
Prílohy po prihlásení
1,00 [PC] 02.07.2019 --
12. VYP 30 - páliť podľa VD (7239 - inštrukcie v pdf formáte, 7240), Akosť: S235J2+N
Atest 3.1 podľa EN 10204 , dodať v angl. jazyku s dodacím listom, výpalky odihliť, dodať bez zápalov a lunkrov, nepoškodené a nezoxidované. Tolerancia a kvalita rezu plazmou podľa EN ISO 9013
Prílohy po prihlásení
1,00 [PC] 02.07.2019 --

Svoju ponuku môžete zadať po prihlásení - Meno: Heslo:
Tender č. 41681  Nákup materiálu
Začiatok: 19.06.2019 Uzávierka: 24.06.2019 o 13:00
Miesto dodania: Humenné
Cenu uviest vratane dopravy / Preis mit Frachtkosten angeben / Price – transport costs included

Požadované položky:
č. Popis Množstvo [MJ] Dátum dodávky Naj
Ponuka
EUR/MJ
1. VYP 30 - 743 x 1562 MM, Akosť: S235J2+N
Atest 3.1 podľa EN 10204 , dodať v angl. jazyku s dodacím listom, výpalky odihliť, dodať bez zápalov a lunkrov, nepoškodené a nezoxidované. Tolerancia a kvalita rezu plazmou podľa EN ISO 9013
1,00 [PC] 06.08.2019 --
2. VYP 60 - páliť podľa inštrukcií VD v pdf prílohe (7241,7242), Akosť: S235J2+N
Atest 3.1 podľa EN 10204 , dodať v angl. jazyku s dodacím listom, výpalky odihliť, dodať bez zápalov a lunkrov, nepoškodené a nezoxidované. Tolerancia a kvalita rezu plazmou podľa EN ISO 9013
Prílohy po prihlásení
2,00 [PC] 06.08.2019 --
3. VYP 30 - 1064 x 1562 MM, Akosť: S235J2+N
Atest 3.1 podľa EN 10204 , dodať v angl. jazyku s dodacím listom, výpalky odihliť, dodať bez zápalov a lunkrov, nepoškodené a nezoxidované. Tolerancia a kvalita rezu plazmou podľa EN ISO 9013
1,00 [PC] 06.08.2019 --
4. VYP 30 - páliť podľa VD (7243 - inštrukcie v pdf formáte, 7244), Akosť: S235J2+N
Atest 3.1 podľa EN 10204 , dodať v angl. jazyku s dodacím listom, výpalky odihliť, dodať bez zápalov a lunkrov, nepoškodené a nezoxidované. Tolerancia a kvalita rezu plazmou podľa EN ISO 9013
Prílohy po prihlásení
2,00 [PC] 06.08.2019 --
5. VYP 20 - D 429 MM, Akosť: S235J2+N
Atest 3.1 podľa EN 10204 , dodať v angl. jazyku s dodacím listom, výpalky odihliť, dodať bez zápalov a lunkrov, nepoškodené a nezoxidované. Tolerancia a kvalita rezu plazmou podľa EN ISO 9013
2,00 [PC] 06.08.2019 --
6. VYP 50 - páliť podľa VD(inštrukcie v pdf. 7245,7246), Akosť: S235J2+N
Atest 3.1 podľa EN 10204 , dodať v angl. jazyku s dodacím listom, výpalky odihliť, dodať bez zápalov a lunkrov, nepoškodené a nezoxidované. Tolerancia a kvalita rezu plazmou podľa EN ISO 9013
Prílohy po prihlásení
1,00 [PC] 06.08.2019 --
7. VYP 50 - páliť podľa VD(inštrukcie v pdf. 7247,7248), Akosť: S235J2+N
Atest 3.1 podľa EN 10204 , dodať v angl. jazyku s dodacím listom, výpalky odihliť, dodať bez zápalov a lunkrov, nepoškodené a nezoxidované. Tolerancia a kvalita rezu plazmou podľa EN ISO 9013
Prílohy po prihlásení
1,00 [PC] 06.08.2019 --
8. VYP 60 - páliť podľa inštrukcií VD v pdf prílohe (7241,7242), Akosť: S235J2+N
Atest 3.1 podľa EN 10204 , dodať v angl. jazyku s dodacím listom, výpalky odihliť, dodať bez zápalov a lunkrov, nepoškodené a nezoxidované. Tolerancia a kvalita rezu plazmou podľa EN ISO 9013
Prílohy po prihlásení
2,00 [PC] 06.08.2019 --
9. VYP 30 - páliť podľa VD (7243 - inštrukcie v pdf formáte, 7244), Akosť: S235J2+N
Atest 3.1 podľa EN 10204 , dodať v angl. jazyku s dodacím listom, výpalky odihliť, dodať bez zápalov a lunkrov, nepoškodené a nezoxidované. Tolerancia a kvalita rezu plazmou podľa EN ISO 9013
Prílohy po prihlásení
2,00 [PC] 06.08.2019 --
10. VYP 20 - D 429 MM, Akosť: S235J2+N
Atest 3.1 podľa EN 10204 , dodať v angl. jazyku s dodacím listom, výpalky odihliť, dodať bez zápalov a lunkrov, nepoškodené a nezoxidované. Tolerancia a kvalita rezu plazmou podľa EN ISO 9013
2,00 [PC] 06.08.2019 --

Svoju ponuku môžete zadať po prihlásení - Meno: Heslo:
Tender č. 41688  Kooperácia
Začiatok: 20.06.2019 Uzávierka: 21.06.2019 o 07:00
Miesto dodania: Humenné
Cenu uviest vratane dopravy / Preis mit Frachtkosten angeben / Price – transport costs included

Požadované položky:
č. Popis Množstvo [MJ] Dátum dodávky Naj
Ponuka
EUR/MJ
1. CESTNÁ DOPRAVA
PREPRAVA OBJEDNáVKY 4502366435/657 ZO Strojchem, a.s Štúrova 101, 059 21 Svit, Slovakia Mobil: +421 918 631 615 DO ANDRITZ SLOVAKIA S.R.O. CHEMLONSKA 1 06601 HUMENNE ROZMERY: 1PALETA 135X80X80CM VAHA 570KG TOVAR JE PRIPRAVENY NA VYZDVIHNUTIE OD 06:00 DO 13:00HOD VYKLADKA V HUMENNOM DO 25.6.2019 OD 06:00 DO 14:00HOD.!
1,00 [ks] 21.06.2019 49,80

Svoju ponuku môžete zadať po prihlásení - Meno: Heslo:
Tender č. 41689  Kooperácia
Začiatok: 20.06.2019 Uzávierka: 21.06.2019 o 07:00
Miesto dodania: Humenné
Cenu uviest vratane dopravy / Preis mit Frachtkosten angeben / Price – transport costs included

Požadované položky:
č. Popis Množstvo [MJ] Dátum dodávky Naj
Ponuka
EUR/MJ
1. CESTNÁ DOPRAVA
PPREPRAVA OBJEDNáVKY 4502561028/657 Z ALMIND VAERK A/S SILKEBORGVEJ 28 ALMIND 8800 VIBORG Tlf:86639500 do ANDRITZ SLOVAKIA S.R.O. CHEMLONSKA 1 06601 HUMENNE:ROZMERY:1 colli ø 2000 mm 300 kg TOVAR BUDE PRIPRAVENY NA VYZDVIHNUTIE 24.6.2019 OD 08:00 DO 15:00HOD VYKLADKA V HUMENNOM DO 27.6.2019 OD 06:00-14:00HOD!
1,00 [ks] 21.06.2019 215,19

Svoju ponuku môžete zadať po prihlásení - Meno: Heslo:
Tender č. 41691  Nákup materiálu
Začiatok: 20.06.2019 Uzávierka: 21.06.2019 o 10:00
Miesto dodania: Humenné
Cenu uviest vratane dopravy / Preis mit Frachtkosten angeben / Price – transport costs included

Požadované položky:
č. Popis Množstvo [MJ] Dátum dodávky Naj
Ponuka
EUR/MJ
1. LOCTITE 8008 - Cu-PASTA - 454g
+KBU, nezamieňať
1,00 [ks] 25.06.2019 85,00

Svoju ponuku môžete zadať po prihlásení - Meno: Heslo:
Poznámky:
V súvislosti s našou súčasnou žiadosťou o cenovú ponuku od vašej spoločnosti budeme spracovávať osobné údaje, ktoré nám boli poskytnuté, v našich systémoch.
Tieto údaje budeme uchovávať a spracovávať tak dlho, ako to bude potrebné. Vaše údaje sú spracovávané v našom spoločnom záujme s cieľom vytvoriť a rozšíriť obchodné vzťahy medzi našimi spoločnosťami. Vaše údaje budú viditeľné pre len zamestnancov nášho oddelenia obstarávania, ako aj pre predajné a projektové realizačné tímy a v prípade potreby aj pre ostatných zamestnancov spoločnosti ANDRITZ GROUP. Máte právo požiadať, aký typ osobných údajov spracovávame a prečo.
Okrem toho máte právo požadovať opravu akýchkoľvek nesprávnych údajov, trvalé odstránenie konkrétnych údajov, obmedzenie spracovania alebo poskytovanie tretím stranám, alebo formálne namietať proti ich ďalšiemu spracovávaniu.
Ak sa domnievate, že vaše údaje spracovávame nezákonne, môžete podať sťažnosť príslušnému orgánu. Ak neobdržíme žiadnu formálnu písomnú námietku, máme za to, že ste si túto klauzulu prečítali a súhlasíte s týmto postupom.
©Andritz 2006-2018 FB ANDRITZ Slovakia na Facebooku