ANDRITZ Slovakia s.r.o. Logo
Všeobecné nákupné podmienky | General Purchasing Terms  
Tender č. 44131  Nákup materiálu
Začiatok: 27.09.2022 Uzávierka: 28.09.2022 o 13:00
Miesto dodania: Humenné
Cenu uviest vratane dopravy / Preis mit Frachtkosten angeben / Price – transport costs included

Požadované položky:
č. Popis Množstvo [MJ] Dátum dodávky Naj
Ponuka
EUR/MJ
1. PLATKY RCMT 1204 MO - SM 1125 Sandvik
nezamieňať
20,00 [ks] 07.10.2022 6,44
2. PLATKY R390-11 T3 08M-PM 1130 Sandvik
nezamieňať
20,00 [ks] 07.10.2022 9,46
3. PLATKY DNMX 150608-WF 3210 Sandvik
nezamieňať
20,00 [ks] 07.10.2022 11,41
4. SKRUTKA PLATKU 5513 020-36 Sandvik
nezamieňať
10,00 [ks] 07.10.2022 2,58
5. PLATKY DNMX 150608-WF 5015 Sandvik
nezamieňať
20,00 [ks] 07.10.2022 10,37
6. PLATKY N151.2-500-5E 235 Sandvik
nezamieňať
30,00 [ks] 07.10.2022 9,13
7. PLATKY CNMM 160616-QR 4215 Sandvik
nezamieňať
40,00 [ks] 07.10.2022 12,91
8. PLATKY CNMG 160612-PR 4325 Sandvik
nezamieňať
30,00 [ks] 07.10.2022 12,62
9. PLATKY N123L2-0800-0012-TM 1125 Sandvik
nezamieňať
40,00 [ks] 07.10.2022 23,32

Svoju ponuku môžete zadať po prihlásení - Meno: Heslo:
Poznámky:
V súvislosti s našou súčasnou žiadosťou o cenovú ponuku od vašej spoločnosti budeme spracovávať osobné údaje, ktoré nám boli poskytnuté, v našich systémoch.
Tieto údaje budeme uchovávať a spracovávať tak dlho, ako to bude potrebné. Vaše údaje sú spracovávané v našom spoločnom záujme s cieľom vytvoriť a rozšíriť obchodné vzťahy medzi našimi spoločnosťami. Vaše údaje budú viditeľné pre len zamestnancov nášho oddelenia obstarávania, ako aj pre predajné a projektové realizačné tímy a v prípade potreby aj pre ostatných zamestnancov spoločnosti ANDRITZ GROUP. Máte právo požiadať, aký typ osobných údajov spracovávame a prečo.
Okrem toho máte právo požadovať opravu akýchkoľvek nesprávnych údajov, trvalé odstránenie konkrétnych údajov, obmedzenie spracovania alebo poskytovanie tretím stranám, alebo formálne namietať proti ich ďalšiemu spracovávaniu.
Ak sa domnievate, že vaše údaje spracovávame nezákonne, môžete podať sťažnosť príslušnému orgánu. Ak neobdržíme žiadnu formálnu písomnú námietku, máme za to, že ste si túto klauzulu prečítali a súhlasíte s týmto postupom.
©Andritz 2006-2018