ANDRITZ Slovakia s.r.o. Logo
Všeobecné nákupné podmienky | General Purchasing Terms  
Tender č. 44116  Nákup materiálu
Začiatok: 10.08.2022 Uzávierka: 11.08.2022 o 13:00
Miesto dodania: Humenné
Cenu uviest vratane dopravy / Preis mit Frachtkosten angeben / Price – transport costs included

Požadované položky:
č. Popis Množstvo [MJ] Dátum dodávky Naj
Ponuka
EUR/MJ
1. TK VRTAK 10,3 3xD s vnutornym chladenim
nezamieňať
2,00 [ks] 19.08.2022 --
2. VRTAK 8,7 HSS Co5
nezamieňať
3,00 [ks] 19.08.2022 --
3. VRTAK 4,2 HSS Co5
nezamieňať
14,00 [ks] 19.08.2022 --
4. TK VRTAK 7,0 5xD s vnutornym chladenim 6635 HA
nezamieňať
2,00 [ks] 19.08.2022 --
5. TK VRTAK 10,5 3xD s vnutornym chladenim
nezamieňať
2,00 [ks] 19.08.2022 --
6. VRTAK 9,0 HSS -Co5
nezamieňať
7,00 [ks] 19.08.2022 --
7. VRTAK 5,0 HSS Co5
nezamieňať
21,00 [ks] 19.08.2022 --
8. TK VRTAK 10,2 5xD s vnutornym chladenim
nezamieňať
3,00 [ks] 19.08.2022 --
9. VRTAK 8,5 HSS Co5
nezamieňať
8,00 [ks] 19.08.2022 --
10. TK VRTAK 8,0 5xD s vnutornym chladenim
nezamieňať
3,00 [ks] 19.08.2022 --
11. TK VRTAK 7,0 6xD s vnutornym chladenim 6637L R-RT1
nezamieňať
2,00 [ks] 19.08.2022 --
12. TK VRTAK 5,0 5xD s VNUTOR CHLADENIM
nezamieňať
3,00 [ks] 19.08.2022 --

Svoju ponuku môžete zadať po prihlásení - Meno: Heslo:
Tender č. 44117  Nákup materiálu
Začiatok: 10.08.2022 Uzávierka: 12.08.2022 o 13:00
Miesto dodania: Humenné
Cenu uviest vratane dopravy / Preis mit Frachtkosten angeben / Price – transport costs included

Požadované položky:
č. Popis Množstvo [MJ] Dátum dodávky Naj
Ponuka
EUR/MJ
1. VYMENITELNY HROT DO VRTAKU Ø17 obj.č.150T-17 Maxcut
nezamieňať
5,00 [ks] 26.08.2022 --
2. VYMENITELNY HROT DO VRTAKU Ø114 obj.č.458H-114 Maxcut
nezamieňať
3,00 [ks] 26.08.2022 --
3. VYMENITELNY HROT DO VRTAKU Ø17,5 obj.č.150A-17,5 Maxcut
nezamieňať
4,00 [ks] 26.08.2022 --
4. VYMENITELNY HROT DO VRTAKU Ø20 obj.č.151A-20 Maxcut
nezamieňať
7,00 [ks] 26.08.2022 --
5. VYMENITELNY HROT DO VRTAKU Ø22 obj.č.151A-22 Maxcut
nezamieňať
6,00 [ks] 26.08.2022 --
6. VYMENITELNY HROT DO VRTAKU Ø114 obj.č.458N-114 Maxcut
nezamieňať
4,00 [ks] 26.08.2022 --
7. VYMENITELNY HROT DO VRTAKU Ø14 obj.č.150A-14 Maxcut
nezamieňať
8,00 [ks] 26.08.2022 --
8. VYMENITELNY HROT DO VRTAKU Ø14,50 obj.č.150A-14,5 Maxcut
nezamieňať
6,00 [ks] 26.08.2022 --
9. VYMENITELNY HROT DO VRTAKU Ø21 obj.č.151A-21 Maxcut
nezamieňať
6,00 [ks] 26.08.2022 --
10. VYMENITELNY HROT DO VRTAKU Ø42 obj.č.T-A 453H-42 Maxcut
nezamieňať
3,00 [ks] 26.08.2022 --
11. VYMENITELNY HROT DO VRTAKU Ø18 obj.č.151A-18 Maxcut
nezamieňať
6,00 [ks] 26.08.2022 --
12. VRTAK 14,0 HSS KUZEL STOPKA
nezamieňať
2,00 [ks] 26.08.2022 --
13. VRTAK 20,0 HSS KUZEL STOPKA
nezamieňať
2,00 [ks] 26.08.2022 --
14. VRTAK 19,5 HSS KUZEL STOPKA
nezamieňať
2,00 [ks] 26.08.2022 --
15. VRTAK 16,0 HSS KUZEL STOPKA
nezamieňať
2,00 [ks] 26.08.2022 --

Svoju ponuku môžete zadať po prihlásení - Meno: Heslo:
Poznámky:
V súvislosti s našou súčasnou žiadosťou o cenovú ponuku od vašej spoločnosti budeme spracovávať osobné údaje, ktoré nám boli poskytnuté, v našich systémoch.
Tieto údaje budeme uchovávať a spracovávať tak dlho, ako to bude potrebné. Vaše údaje sú spracovávané v našom spoločnom záujme s cieľom vytvoriť a rozšíriť obchodné vzťahy medzi našimi spoločnosťami. Vaše údaje budú viditeľné pre len zamestnancov nášho oddelenia obstarávania, ako aj pre predajné a projektové realizačné tímy a v prípade potreby aj pre ostatných zamestnancov spoločnosti ANDRITZ GROUP. Máte právo požiadať, aký typ osobných údajov spracovávame a prečo.
Okrem toho máte právo požadovať opravu akýchkoľvek nesprávnych údajov, trvalé odstránenie konkrétnych údajov, obmedzenie spracovania alebo poskytovanie tretím stranám, alebo formálne namietať proti ich ďalšiemu spracovávaniu.
Ak sa domnievate, že vaše údaje spracovávame nezákonne, môžete podať sťažnosť príslušnému orgánu. Ak neobdržíme žiadnu formálnu písomnú námietku, máme za to, že ste si túto klauzulu prečítali a súhlasíte s týmto postupom.
©Andritz 2006-2018