ANDRITZ Slovakia s.r.o. Logo
Všeobecné nákupné podmienky | General Purchasing Terms  
Tender č. 44147  Nákup materiálu
Začiatok: 02.12.2022 Uzávierka: 05.12.2022 o 13:00
Miesto dodania: Humenné
Cenu uviest vratane dopravy / Preis mit Frachtkosten angeben / Price – transport costs included

Požadované položky:
č. Popis Množstvo [MJ] Dátum dodávky Naj
Ponuka
EUR/MJ
1. PLATKT VBMT 160404-HMP NC3030 Korloy
nezamieňať
20,00 [ks] 30.12.2022 --
2. PLATKY 266RG-16MM01A 150M 1135 Sandvik
nezamieňať
10,00 [ks] 30.12.2022 14,49
3. PODLOZKA 5322 367-13 Sandvik
nezamieňať
10,00 [ks] 30.12.2022 --
4. PLATKY N123H2-0500-RO 1125 Sandvik
nezamieňať
20,00 [ks] 30.12.2022 21,01
5. PLATKY R245-12T3M-PL 1030 Sandvik
nezamieňať
40,00 [ks] 30.12.2022 8,58
6. PLATKY 266RG-22MM01A 500M 1020 Sandvik
nezamieňať
10,00 [ks] 30.12.2022 21,97
7. PLATKY CNMG 120408-MM 2025 Sandvik
nezamieňať
20,00 [ks] 30.12.2022 6,57
8. PODLOZKA 171.31-852 pre vyvrtavacie tyce CNMG 16 Sandvik
nezamieňať
6,00 [ks] 30.12.2022 13,50
9. FREZA D8 Z4 2851A.008 HPC JET-CUT DIN6527L Franken
nezamieňať
2,00 [ks] 30.12.2022 --
10. Freza VHM D3 4Z Extra EU-G2CS4030,
nezamieňať
2,00 [ks] 30.12.2022 --
11. VRTAK 3,3 HSS Co5
nezamieňať
20,00 [ks] 30.12.2022 --
12. VRTAK 6,0 HSS Co5
nezamieňať
12,00 [ks] 30.12.2022 --

Svoju ponuku môžete zadať po prihlásení - Meno: Heslo:
Poznámky:
V súvislosti s našou súčasnou žiadosťou o cenovú ponuku od vašej spoločnosti budeme spracovávať osobné údaje, ktoré nám boli poskytnuté, v našich systémoch.
Tieto údaje budeme uchovávať a spracovávať tak dlho, ako to bude potrebné. Vaše údaje sú spracovávané v našom spoločnom záujme s cieľom vytvoriť a rozšíriť obchodné vzťahy medzi našimi spoločnosťami. Vaše údaje budú viditeľné pre len zamestnancov nášho oddelenia obstarávania, ako aj pre predajné a projektové realizačné tímy a v prípade potreby aj pre ostatných zamestnancov spoločnosti ANDRITZ GROUP. Máte právo požiadať, aký typ osobných údajov spracovávame a prečo.
Okrem toho máte právo požadovať opravu akýchkoľvek nesprávnych údajov, trvalé odstránenie konkrétnych údajov, obmedzenie spracovania alebo poskytovanie tretím stranám, alebo formálne namietať proti ich ďalšiemu spracovávaniu.
Ak sa domnievate, že vaše údaje spracovávame nezákonne, môžete podať sťažnosť príslušnému orgánu. Ak neobdržíme žiadnu formálnu písomnú námietku, máme za to, že ste si túto klauzulu prečítali a súhlasíte s týmto postupom.
©Andritz 2006-2018